@harmhofstede

Warning: Cannot use a scalar value as an array in /var/www/vhosts/harmhofstede.nl/httpdocs/2015/libraries/cms/html/html.php on line 620

Ad interim ICT-coördinator

Harm Hofstede heeft jarenlange ervaring als ICT-coördinator op verschillende scholen voor primair onderwijs in de regio Haaglanden.
Hierdoor weet hij op welke manier ICT in het onderwijs en de organisatie van het onderwijs kan worden ingezet, waarmee tijd, geld en moeite worden bespaard en frustraties en werkdruk worden voorkomen.

Harm Hofstede kan voor een afgebakende periode worden ingehuurd als ICT-coördinator/ICT-stimulater/ICT-coach, voor bijvoorbeeld:

  1. Inventarisatie en advies hardware (digiborden, computers medewerkers, computers leerlingen, tablets)
  2. Inventarisatie en advies software
  3. Inventarisatie en advies eduware
  4. Inventarisatie en advies ICT-diensten en producten (zoals schoolwebsite, platform oudercommunicatie, leerlingadministratiesystemen, webapplicaties)
  5. Implementatie schoolhelpdesk
  6. Samenstellen van een "Handboek ICT" voor beheerders en gebruikers
  7. Stroomlijnen externe contacten

Harm Hofstede heeft een groot netwerk van professionals die waar nodig altijd kunnen bijspringen met hun kennis en vaardigheden.

Handleidingen en instructies

Harm Hofstede schrijft handleidingen en beknopte instructies in duidelijke, begrijpelijke taal voor verschillende doelgroepen.
Deze informatie kan zowel online (via een website) als offline (op papier) beschikbaar worden gesteld.

Zie de "A4tjes" bij VICTOR voor voorbeelden van beknopte instructies.

ICT-coach

Niet iedereen is bij voorbaat enthousiast over het gebruik van ICT. Dat kan komen door onbekendheid of onzekerheid/faalangst. Of doordat ICT frustraties geeft in plaats van een meerwaarde heeft. Of door technische of organisatorische drempels, die goed gebruik in de weg staan.

Harm Hofstede helpt je graag op weg! Door je de meerwaarde van ICT te laten zien en je te laten ervaren dat het wél lukt als je de weg maar kent. En door te zorgen dat er geen drempels meer zijn!

In een individueel coachingstraject, bepaal je zelf je leervraag of leervragen. Dat kunnen kleine én grote vragen zijn, alles mag!

Harm Hofstede kijkt en luister goed naar jou en zorgt dat je na het traject ICT wél gebruikt in je werkzaamheden.

Lees meer...

Nieuwe website: www.poortwijs.nl

Op www.poortwijs.nl maakte Harm Hofstede een uitgebreidere website voor Poortwijs. Poortwijs verzorgt de implementatie van Schoolpoort op scholen. Deze sluit qua uitstraling aan bij de nieuwe website van Schoolpoort.

Facebook en Twitter zijn geïntegreerd. De pagina Downloads is vooralsnog vrij toegankelijk.

Software testen

Harm Hofstede is graag bereid om (educatieve) software aan een grondige gebruikerstest te onderwerpen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar gebruikersinterface, gebruikerservaring, schermteksten en technische werking.

Al dan niet aan de hand van testdocumentatie zal Harm puntsgewijs verbeterpunten verzamelen inclusief verbetersuggesties.

Harm Hofstede doet dit onder meer voor:

  1. Prowise Presenter
  2. Schoolpoort
  3. Symbaloo

Projecten


www.koekelen.nl

Van Googlen naar Koekelen
van zoeken naar vinden

@koekelenNL


www.marktplaatsonderwijs.nl

De marktplaats
voor het onderwijs

@MarktplaatsO

 


http://www.webbertjes.nl

Leermateriaal voor zelfstandig leren
thuis en op school

@webbertjes