Typetrainer: Typecursus voor volwassenen

Harm Hofstede is cursusleider bij het TypeTrainer team voor de regio Westland en verzorgt deze typecursus voor volwassenen.

In 12 weken leer je, met begeleiding, blind typen, zodat je daarna voortaan tijd bespaart en de productiviteit verhoogt.

In het onderwijs werken we niet alleen veel met kinderen, maar zitten we ook achter de computer. Hoe fijn zou het zijn als je door blind te typen voortaan tijd bespaart en de productiviteit verhoogt? Als je blind typt, kunnen je hersenen zich bezighouden met de inhoud. En als je niet steeds op het toetsenbord hoeft te kijken, kun je nek- en rugklachten voorkomen!

Voordelen voor jou als leerkracht én de schoolorganisatie:

 1. Je bespaart tijd doordat je sneller typt
 2. Je verhoogt de productiviteit
 3. Je kunt je concentreren op de inhoud van teksten in plaats van het zoeken naar letters
 4. Je voorkomt nek- en rugklachten doordat je niet steeds op het toetsenbord hoeft te kijken

Meer weten? Neem vooral contact op!

Meer info over deze cursus: http://www.typetrainer.nl/Pages/display/meer-informatie-typetrainer.

GigaKids: Typecursus voor kinderen

Harm Hofstede is cursusleider bij het GigaKids team voor de regio Westland en verzorgt deze typecursus voor kinderen.

Met 12 groepslessen (van 45-60 minuten) en typespellen op lesniveau leren uw leerlingen, in groepen van maximaal 15 kinderen, op een leuke manier typen! Het examen wordt afgenomen door de cursusleider waardoor er controle is op het blind typen met 10 vingers en een diploma zijn waarde heeft.

Als de school zorgt voor:

 1. Een lokaal
 2. Voldoende computers met internettoegang (maximaal 15 computers)
 3. Voldoende deelnemers (4 – 15 leerlingen per cursus)

dan zorgen wij voor:

 1. Wekelijkse typelessen op uw school
 2. Een diploma bij succesvolle afronding van de cursus
 3. Facturatie naar de ouders/verzorgers (de cursus kost 128,50 per kind)

met als voordeel voor uw school:

 1. Een naschoolse activiteit waar uw leerlingen geen seconde spijt van zullen krijgen
 2. Typevaardige leerlingen, die het geleerde in de onderwijspraktijk kunnen toepassen

en als voordeel voor de ouders/verzorgers:

 1. Een typevaardig kind, dat voortaan snel en foutloos kan typen – een onmisbare vaardigheid anno 2017.
 2. Een betaalbare en leuke activiteit na schooltijd
 3. Een online omgeving waarin de kinderen thuis oefenen (dus geen installatie van software)

en voor de deelnemende kinderen:

 1. Een gezellige en leerzame naschoolse activiteit met leeftijdsgenootjes
 2. Een échte typecursus met spelletjes en uitdagingen, waarbij we zorgen dat er met de goede vingers wordt getypt, zonder te kijken en met een juiste zithouding.
 3. Een typediploma waarmee je kan laten zien dat je blind kan typen met 10 vingers met minimaal 100 aanslagen per minuut en maximaal 2% fout.

Meer weten? Neem vooral contact op!

Meer info over deze cursus: http://www.gigakids.nl/blind-typen/

Software testen

Harm Hofstede is graag bereid om (educatieve) software aan een grondige gebruikerstest te onderwerpen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar gebruikersinterface, gebruikerservaring, schermteksten en technische werking.

Al dan niet aan de hand van testdocumentatie zal Harm puntsgewijs verbeterpunten verzamelen inclusief verbetersuggesties.

Harm Hofstede doet dit onder meer voor:

 1. Prowise Presenter
 2. Schoolpoort
 3. Symbaloo

ICT-coach

Niet iedereen is bij voorbaat enthousiast over het gebruik van ICT. Dat kan komen door onbekendheid of onzekerheid/faalangst. Of doordat ICT frustraties geeft in plaats van een meerwaarde heeft. Of door technische of organisatorische drempels, die goed gebruik in de weg staan.

Harm Hofstede helpt je graag op weg! Door je de meerwaarde van ICT te laten zien en je te laten ervaren dat het wél lukt als je de weg maar kent. En door te zorgen dat er geen drempels meer zijn! In een individueel coachingstraject, bepaal je zelf je leervraag of leervragen. Dat kunnen kleine én grote vragen zijn, alles mag! Harm Hofstede kijkt en luister goed naar jou en zorgt dat je na het traject ICT wél gebruikt in je werkzaamheden. Zo’n coachingstraject vraagt om een investering (in tijd en geld) maar verdient zich dubble en dwars terug (in tijd én werkplezier).

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat Harm Hofstede voor jou kan betekenen!

Lees verder

Handleidingen, beknopte instructies, instructievideo’s

Harm Hofstede schrijft handleidingen en beknopte instructies in duidelijke, begrijpelijke taal voor verschillende doelgroepen.
Deze informatie kan zowel online (via een website) als offline (op papier) beschikbaar worden gesteld.

Harm Hofstede maakt ook instructievideo’s met schermopnamen of door middel van animatie.

Voorbeeld online handleiding:

Voorbeeld instructievideo’s

Ad interim ICT-coördinator

Harm Hofstede heeft jarenlange ervaring als ICT-coördinator op verschillende scholen voor primair onderwijs in de regio Haaglanden.
Hierdoor weet hij op welke manier ICT in het onderwijs en de organisatie van het onderwijs kan worden ingezet, waarmee tijd, geld en moeite worden bespaard en frustraties en werkdruk worden voorkomen.

Harm Hofstede kan voor een afgebakende periode worden ingehuurd als ICT-coördinator/ICT-stimulater/ICT-coach, voor bijvoorbeeld:

 1. Inventarisatie en advies hardware (digiborden, computers medewerkers, computers leerlingen, tablets)
 2. Inventarisatie en advies software
 3. Inventarisatie en advies eduware
 4. Inventarisatie en advies ICT-diensten en producten (zoals schoolwebsite, platform oudercommunicatie, leerlingadministratiesystemen, webapplicaties)
 5. Implementatie schoolhelpdesk
 6. Samenstellen van een “Handboek ICT” voor beheerders en gebruikers
 7. Stroomlijnen externe contacten

Harm Hofstede heeft een groot netwerk van professionals die waar nodig altijd kunnen bijspringen met hun kennis en vaardigheden.